Formularz zgłoszeniowy dla pracowników UCK DSK celem pobrania wymazu w kierunku SARS CoV-2 (po kwalifikacji przez zespół ds. narażenia na COVID-19).

Dane osobowe

Zawód

Adres zamieszkania

Informacje o szczepieniu